โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจัดโครงการแนะแนวสัญจรโรงเรียนในสหวิทยาเขต และในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

โรงเรียนวิทยาคารออกแนะแนวโรงเรียนในสหวิทยาเขตและพื้นที่ใกล้เคียง นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสับเปลี่ยนกันเดินทางแนะแนวให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารร่วมทอดผ้าป่ากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานวลเพื่อสมทบทุนขยายพื้นที่โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

พนมไพรสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 23 วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดย นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากร เข้าร่วมงานกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน “พนมไพรสัมพันธ์เกมส์” ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในปีนี้โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารร่วมกับการอาชีพ รวมเป็นหน่วยงาน ” มัธยมการอาชีพ ” มาในธีมชุดสีแสดสดใส ทั้งนักกีฬา และกองเชียร์ บรรยากาศการกีฬาในปีนี้มีการแข่งขันกีฬามากมาย ไม่ว่าจะเป็น เซปักตะกร้อ วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล และไฮไลท์สุดพิเศษ คือ การวิ่งมาราธอน ในวันพิธีปิดกิจกรรม (20 กุมภาพันธ์ 2563)  ภาพเพิ่มเติมติดตามได้ที่ เฟสบุคส่วนตัว ตนท้องถิ่นพนมไพร

การประกวดโปงลางชิงแชมป์ภาคอีสานชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 12 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง งานวันบูรพาจารย์ สืบสานวัฒนธรรม 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

การประกวดโปงลางชิงแชมป์ภาคอีสานชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 12 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง งานวันบูรพาจารย์ สืบสานวัฒนธรรม 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สรุป ผลการประกวดโปงลาง ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ****************************** – รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร – รางวัลชมเชย 2 รางวัล : ได้แก่ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จ.ร้อยเอ็ด และ โรงเรียนอนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์ ****************************** พิธีเปิดการแข่งขันโปงลางรอบชิงชนะเลิศ และมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันภาพเต็ม คลิก >> shorturl.at/iCMU8 การแสดงโปงลางของโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร […]

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted program) วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมคนดีศรี พ.ว. ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจัดทำโครงการคนดีศรี พ.ว. ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเมืองแสนล้านช้าง เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากร และนักเรียน ผู้มีผลงานดีเด่น และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการนี้ นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการต่อ นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร ประธานในพิธี โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลและองค์กรภายนอกที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนเข้าร่วมพิธี

พิธีมอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดย นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักเรียนที่มีสิทธรับทุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 การดำเนินการแจกทุนปัจจัยเป็นไปตามขั้นตอนโดยครูที่ประจำชั้นได้ตรวจสอบเอกสาร และนำเงินทุนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ภายใต้การดูแลของงานการเงินโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลดีเด่นธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม ประจำปี 2562

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม ประจำปี 2562 (สายสามัญ) จากธนาคารออมสิน ในการนี้ คณะครูงานธนาคารโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้ารับโล่และประกาศนียบัตร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ( ร้อยเอ็ด )

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหากฏหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ Law Genius ครั้งที่ 2 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหากฏหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ Law Genius ครั้งที่ 2 จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น