โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กิจกรรมการสวนสนามของลูกเสือพนมไพรวิทยาคาร

กิจกรรมการสวนสนามของลูกเสือพนมไพรวิทยาคาร ... วันที่ 29 มิ.ย. 60 (ดูู 51)

ประกาศผลการแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

ประกาศผลการแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ขอขอบคุณคณะกรรมการ แล... วันที่ 28 มิ.ย. 60 (ดูู 35)

คณะกรรมการนักเรียน ปี60 จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม ช่วยกันเก็บขยะในโรงเรียน

คณะกรรมการนักเรียน ปี60 จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม ช่วยกันเก็บขยะในโรงเรียน ... วันที่ 28 มิ.ย. 60 (ดูู 20)

ภาษาไทยต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ "ภาษาไทยต้านภัยยาเสพติด"ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ... วันที่ 28 มิ.ย. 60 (ดูู 25)

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด... วันที่ 4 ม.ย. 59 (ดูู 34)