กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เนื่องจากเป็นกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเป็นหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รูปภาพเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ ที่นี่

พิธีรับประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงพลศึกษา และอาคารโดม 46 ปี โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ (วันลูกเขียวขาวชูช่อ) ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดย นายอำนาจ ชินศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมต่อ นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี โดยมีคณะครู และบุคลากรร่วมแต่งกายด้วยชุดครุยเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อให้กับนักเรียน รูปภาพเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/ppw101/photos/?tab=album&album_id=3665458916827780&__tn__=-UC-R

นายจิรายุ ลาพานิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ร่วมแสดงภาพยนตร์ เรื่อง Love เลย 101 นำแสดงโดย “หม่ำ จ๊กมก” และ “ธัญญ่า อาร์สยาม” กำกับโดยผู้กำกับ DR. X Next Door เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ 12 มีนาคม 2563

ภาพรุ่น ม.3 และ ม.6

>>>> คลิก ม.3 รูปภาพเพิ่มเติม >>>> คลิก ม.6 รูปภาพเพิ่มเติม

งาน TO BE NUMBER ONE IDOL 10 นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 10 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

งาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 10 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เกณฑ์การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  ( TO BE NUMBER ONE IDOL ) จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563 ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์  2563  ณ  ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป้าหมายจังหวัดคัดเลือก  20 คน  เป็นชาย  10  คน  หญิง  10  คน  เข้าประกวดต่อในระดับภาคฯ เงินรางวัล  ตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 คน ได้รับสายสะพายพร้อมเกียรติบัตร ผู้เข้าประกวดทุกคน ได้รับค่าพาหนะเหมาจ่าย คนละ 300 […]

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องด้วย “นายภัทรเชษฐ์ สังสนา” ประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 กำลังจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งลง สภานักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคาร 46 ปี โดยใช้ระบบการเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลการเลือกตั้ง ประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ” นายเณรฤทธิ์  อาริสัน ” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5  

พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรในการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารโดม 46 ปี

  โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรในการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ อาคารโดม 46 ปี ได้รับความร่วมมือจากคุณครูผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง นำนักเรียนเข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรด้วยดีทำให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอขอบพระคุณนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารโดยนายวนิช กิริยะ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โดย นายธนพล โอฆะพนม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายประเสริฐ วรกาญจนบุญ คณะกรรมการศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณะคุณครูทุกท่าน ที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล

นักเรียนและครูเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันบรรยายธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด

นักเรียนและครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันบรรยายธรรม และมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันต่อในระดับภาคที่จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ นางสาวปภัสสร น้อยมาลา ม.6/5 

นักเรียนและครูเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนสัญจร​ ปี​ 2563​ ณ​ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนสัญจร​ ปี​ 2563​ ณ​ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ​ จ​ังหวัดอำนาจเจริญ 

นักเรียนและบุคลากรร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมไพร