Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับครูใหม่ คุณครูณัชชาพร ศรีทานันท์ (วิทยาศาสตร์)

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการต้อนรับครูย้ายมาใหม่ “คุณครูณัชชาพร ศรีทานันท์” (นางสาวณัชชาพร ศรีทานันท์) จากโรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารมีความยินดียิ่งในการจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ “นายอนุสรณ์ ทาสระคู” และรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ “นายจักราช หินซุย” ในการนี้ บุคลากรในหน่วยงานราชการ บุคลากรในวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ ผู้นำชุมชนในอำเภอพนมไพร คณะครูจากโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารและโรงเรียนอื่น ๆ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ณ อาคาร 46 ปี โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

English camp 2019

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท มีเดียคิดส์ จำกัด ได้จัดค่ายภาษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่อค่าย English Camp 2019 ณ ห้องประชุมเมืองเเสนล้านช้าง โดยมี นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู กิจกรรม English Camp 2019 ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารทุกคนได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อฝึกฝนพัฒนาทักษะทางภาษา ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับคณะครูชาวต่างชาติ (Native Speakers) และได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมในค่าย

Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่ นายอนุสรณ์ ทาสระคู

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร มีความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่ นายอนุสรณ์ ทาสระคู ได้ย้ายตำแหน่งจากผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร