Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจัดโครงการแนะแนวสัญจรโรงเรียนในสหวิทยาเขต และในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

โรงเรียนวิทยาคารออกแนะแนวโรงเรียนในสหวิทยาเขตและพื้นที่ใกล้เคียง นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสับเปลี่ยนกันเดินทางแนะแนวให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 

Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารร่วมทอดผ้าป่ากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานวลเพื่อสมทบทุนขยายพื้นที่โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

พนมไพรสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 23 วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดย นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากร เข้าร่วมงานกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน “พนมไพรสัมพันธ์เกมส์” ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในปีนี้โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารร่วมกับการอาชีพ รวมเป็นหน่วยงาน ” มัธยมการอาชีพ ” มาในธีมชุดสีแสดสดใส ทั้งนักกีฬา และกองเชียร์ บรรยากาศการกีฬาในปีนี้มีการแข่งขันกีฬามากมาย ไม่ว่าจะเป็น เซปักตะกร้อ วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล และไฮไลท์สุดพิเศษ คือ การวิ่งมาราธอน ในวันพิธีปิดกิจกรรม (20 กุมภาพันธ์ 2563)  ภาพเพิ่มเติมติดตามได้ที่ เฟสบุคส่วนตัว ตนท้องถิ่นพนมไพร

Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดโปงลางชิงแชมป์ภาคอีสานชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 12 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง งานวันบูรพาจารย์ สืบสานวัฒนธรรม 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

การประกวดโปงลางชิงแชมป์ภาคอีสานชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 12 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง งานวันบูรพาจารย์ สืบสานวัฒนธรรม 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สรุป ผลการประกวดโปงลาง ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ****************************** – รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร – รางวัลชมเชย 2 รางวัล : ได้แก่ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จ.ร้อยเอ็ด และ โรงเรียนอนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์ ****************************** พิธีเปิดการแข่งขันโปงลางรอบชิงชนะเลิศ และมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันภาพเต็ม คลิก >> shorturl.at/iCMU8 การแสดงโปงลางของโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร […]

Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted program) วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563

Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมคนดีศรี พ.ว. ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจัดทำโครงการคนดีศรี พ.ว. ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเมืองแสนล้านช้าง เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากร และนักเรียน ผู้มีผลงานดีเด่น และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการนี้ นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการต่อ นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร ประธานในพิธี โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลและองค์กรภายนอกที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนเข้าร่วมพิธี

Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดย นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักเรียนที่มีสิทธรับทุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 การดำเนินการแจกทุนปัจจัยเป็นไปตามขั้นตอนโดยครูที่ประจำชั้นได้ตรวจสอบเอกสาร และนำเงินทุนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ภายใต้การดูแลของงานการเงินโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดร้อยเอ็ด

Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลดีเด่นธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม ประจำปี 2562

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม ประจำปี 2562 (สายสามัญ) จากธนาคารออมสิน ในการนี้ คณะครูงานธนาคารโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้ารับโล่และประกาศนียบัตร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ( ร้อยเอ็ด )

Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหากฏหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ Law Genius ครั้งที่ 2 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหากฏหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ Law Genius ครั้งที่ 2 จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น