ตราโรงเรียน


ตราประจำโรงเรียน

รูปพระมหาธาตุมีอักษรย่อ พ.ว. ภายในรูปมีรัศมี 13 แฉก (หมายถึง ก่อตั้งปี 2513)
มีฐานรองรับซึ่งเป็นข้อความคติธรรมว่า “สุ จิ ปุ ลิ” ขอบซ้ายขวาเป็นคำขวัญ “มานะ อดทน อ่อนโยน สามัคคี” พร้อมชื่อโรงเรียน “พนมไพรวิทยาคาร”