ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค. 2565)

รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (ระหว่างวันที่ ...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา ค่ายที่ 2 สอวน.

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์ เฉิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6  ...

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้น ม.2,3,5,6 ประจำปีการศึกษา 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้น ม.2,3,5,6 ประจำปีการศึกษา 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2565 ...

กำหนดการมอบเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.2) ของนักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการมอบเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.2) ของนักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา ...

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

📣ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565⚠ ...

ประกาศโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ไฟล์ประกอบ : แจ้งแนวปฏิบัติในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประกาศโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ...

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 นักเรียน ม.1-6 ฉีดวัคซีน Pfizer

กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 ⏰ ...