ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค. 2565)

รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (ระหว่างวันที่...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา ค่ายที่ 2 สอวน.

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์ เฉิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ...

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้น ม.2,3,5,6 ประจำปีการศึกษา 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้น ม.2,3,5,6 ประจำปีการศึกษา 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2565...

กำหนดการมอบเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.2) ของนักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการมอบเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.2) ของนักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา...