ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ...

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 ...

พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อชัยมงคล ประจำปี 2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อชัยมงคล ประจำปี 2563 ...