โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูปิยะดา ขุนเพชรวรรณ

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่คุณครูปิยะดา ขุนเพชรวรรณ สอนรายวิชาชีววิทยา... วันที่ 22 พ.ค. 61 (ดูู 49)

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการปลูกฝั่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการปลูกฝั่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเ... วันที่ 22 พ.ค. 61 (ดูู 21)

Big Cleaning Day 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป็นวันเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ฝ่ายบริหารทั่วไปได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cl... วันที่ 22 พ.ค. 61 (ดูู 11)

ปฐมนิเทศ 2561

????????ประกาศปฏิทินนักเรียน ????10 พ.ค. 61 ม.3 และ ม.6 รับ ปพ.1 ,ปพ.2 รอบ 2 (กรณีที่ยังไม่มารับ) ????11 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศและลงทะเบี... วันที่ 22 พ.ค. 61 (ดูู 24)

ค่ายพุทธธรรม 2561

ด้วยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดอบรมนักเรียนตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2... วันที่ 21 พ.ค. 61 (ดูู 16)

สงกรานต์ปี61

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้จัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยที่สำคัญ... วันที่ 3 พ.ค. 61 (ดูู 53)

PIM Young Creative Program English พิชิต Goals

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้จัดค่าย“อินเทรนด์(ซีฟ) English พิชิต Goals” จะช่วยเพิ่มทักษะและเทคนิคด้านการส... วันที่ 28 ม.ย. 61 (ดูู 27)

มุทิตาจิต 2561

ในวันที่ 20-22 มีนาคม 2561 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้จัดงานมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 ขึ้นที่ จั... วันที่ 8 ม.ย. 61 (ดูู 57)

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปพ.1 และปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปพ.1 และปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา2560 ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมใน FACEBOOK ... วันที่ 13 มี.ค. 61 (ดูู 78)

ร่วมงานบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด

... วันที่ 13 มี.ค. 61 (ดูู 46)

มอบทุนการศึกษาพนมไพรวิทยาคาร 2561

... วันที่ 13 มี.ค. 61 (ดูู 81)

พิธีมอบตำแหน่งประธานสภานักเรียน ปี 2561

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้ จัดกิจกรรมเลือกตั้ง ประสภานักเรียนคนใหม่ ปี 2561 ขึ้น เมื่อ... วันที่ 13 มี.ค. 61 (ดูู 53)

วันตรุษจีน 2561

วันตรุษจีน : 16 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดกิจกรรมตรุษจีนขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ... วันที่ 19 ก.พ. 61 (ดูู 66)

วันเชิดชูเกียรติ คนดีศรี พ.ว. ประจำปี 2560

วันเชิดชูเกียรติ คนดีศรี พ.ว. ประจำปี 2560 จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ คณะครู บุคลากร ชุมชน และนักเรียน ผู้มีส่ว... วันที่ 19 ก.พ. 61 (ดูู 64)

กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2561

วันที่14 กุมภาพันธ์เป็นวันเฉลิมฉลอง เทศกาลวันแห่งความรัก ในแต่ละประเทศจะมีประเพณีหรือการ ปฏิบัติที่แ... วันที่ 19 ก.พ. 61 (ดูู 47)

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560... วันที่ 19 ก.พ. 61 (ดูู 92)

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 11-13... วันที่ 19 ก.พ. 61 (ดูู 99)

ทัศนศึกษา ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560

ทัศนศึกษา ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560... วันที่ 19 ก.พ. 61 (ดูู 49)

กิจกรรมค่าย STEM และดาราศาสตร์ ห้องเรียนgifted พนมไพรวิทยาคาร ณ เขื่อนสิรินธร

กิจกรรมค่าย STEM และดาราศาสตร์ ห้องเรียนgifted พนมไพรวิทยาคาร ณ เขื่อนสิรินธร... วันที่ 10 ก.พ. 61 (ดูู 56)

การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560

การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2560 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 (พิธีปิด 9 กุมภา... วันที่ 10 ก.พ. 61 (ดูู 116)