โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: รางวัลรองชนะเลิศวอลเล่ย์บอล กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี 2560

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับเหล่านักกีฬา และคุณครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี 2560 และได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจกลับมา

 

รางวัลรองชนะเลิศวอลเล่ย์บอล กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี 2560 ทุนการศึกษา 20,000 บาท 

 

วันที่ : 12 ตุลาคม 60   View : 63