Menu
Tel 043-030251 Fax 043-030506

ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, July 5th, 2018, 8:57 pm
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประจำปีการศึกษา2561

Thursday, July 5th, 2018, 8:15 pm

ในนามโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง กับการสูญเสียบุคลากรผู้จากไปอย่างไม่มีวันกลับ "คุณครูจำนาญ บูรณ์เจริญ"
ผู้เเทนครู และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
บุคคลสำคัญในวงการศิลปะ-ดนตรี ผู้ที่สร้างสรรค์ความสุข ความสนุกสนาน ให้นักเรียน เพื่อนร่วมงาน และชุมชน ขอให้ดวงวิญญาณของท่านสู่สุขคติเทอญ

Monday, July 2nd, 2018, 4:12 pm
กิจกรรมหน้าเสาธง(03/07/2561)

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย/สุนทรภู่

Thursday, June 28th, 2018, 10:54 pm
ตนท้องถิ่นพนมไพร

เก็บตกบรรยากาศนักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ลงแบบไม่คัดภาพให้เด็กเห็นกันเองนะครับ 555
.............
กดไลท์ กดแชร์ #กดถูกใจเพจ เพื่อไม่พลาดข่าวสารของพนมไพรนะครับ #ตนท้องถิ่นพนมไพร

Thursday, June 28th, 2018, 6:59 pm
การเเข่งขันวงหมอลำ ที่จังหวัดขอนแก่น

28.06.61
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้ส่งการประกวดวงหมอลำ ครั้งที่1 ที่จังหวัดขอนแก่น

Thursday, June 28th, 2018, 4:54 am
วันภาษาไทยและยาเสพติด

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดงานวันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561

Thursday, June 28th, 2018, 4:23 am

ประกาศผล TO BE NUMBER ONE IDOL ปี 2561
ได้แก่ นางสาวสิริพร อุตมะ นายสันติราช สุทธิธรรม นางสาวปรีณาพรรณ ชุมแสง
นายณัฐพงศ์ เหล็กศรี
และรางวัล Popular Vote ได้แก่ "นางสาวปรีณาพรรณ ชุมแสง"
📢🤗👏👍

Wednesday, June 27th, 2018, 12:03 am
เปิดกองลูกเสือ-สวนสนาม

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้จัดพิธีเปิดกองลูกเสือและสวนสนาม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561

Tuesday, June 26th, 2018, 11:54 pm
วันภาษาไทยและยาเสพติด

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดงานวันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561