วันที่ 12 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร มีความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่ นายอนุสรณ์ ทาสระคู ได้ย้ายตำแหน่งจากผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร