Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่ นายอนุสรณ์ ทาสระคู

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร มีความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่ นายอนุสรณ์ ทาสระคู ได้ย้ายตำแหน่งจากผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

%d bloggers like this: