E-services
เว็บไซต์กลุ่มงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣ผลการเเข่งขัน กีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2566 📌1 กันยายน 2566 ⚽️🚹 ชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล (ชาย) : พนมไพรวิทยาคาร 4 : 1 กีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 🥳ตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าแข่งขันระดับภาคต่อไป เชิญชมภาพบรรยากาศที่ พลศึกษา พนมไพรวิทยาคาร

📣ผลการเเข่งขัน กีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2566 📌1 กันยายน 2566 ⚽️🚹กีฬาฟุตซอล (ชาย) : พนมไพรวิทยาคาร 1 : 0 ราชประชานุเคราะห์ฯ 🥳ผ่านเข้าสู่รอบ "ชิงชนะเลิศ" ในวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬาฟุตซอลโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เวลา 15.00 น. เชิญชมภาพบรรยากาศที่ พลศึกษา พนมไพรวิทยาคาร

📣ผลการเเข่งขัน กีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2566 📌31 สิงหาคม 2566 ⚽️🚹กีฬาฟุตซอล (ชาย) : พนมไพรวิทยาคาร 4 : 0 เชียงขวัญพิทยาคม 🥳ผ่านเข้าสู่รอบ "รองชนะเลิศ" ในวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬาฟุตซอลโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เวลา 10.00 น. เชิญชมภาพบรรยากาศที่ พลศึกษา พนมไพรวิทยาคาร

📣ผลการเเข่งขัน กีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2566 📌31 สิงหาคม 2566 ⚽️🚺กีฬาฟุตซอล (หญิง) : โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 0 : 6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เชิญชมภาพบรรยากาศที่ พลศึกษา พนมไพรวิทยาคาร

📣ผลสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี MSTPE CLUSTER 12 ร้อยแก่นสารสินธุ์ ครั้งที่ 1 ---- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 --- 🥇รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวชนัญญา ค่ำคูณ (ม.6/6) 🥉รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ 1) นางสาวพุทธธิดา เพชรพลังพล (ม.6/6) 2) นางสาวปีย์วรา ตลาศาสตร์ (ม.5/6) 3) นายศุภสิทธ์ ปากวิเศษ (ม.5/6)

ผลการเเข่งขัน กีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2566 -------------------- 30 สิงหาคม 2566 กีฬาฟุตซอล (ชาย) : โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 2 : 1 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ทีมฟุตซอลชายโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย เชิญชมภาพบรรยากาศที่ พลศึกษา พนมไพรวิทยาคาร

คณะผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ ทาสระคู

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ 081-261-4133
E-mail : [email protected]

นายเอนก อุดมวงค์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ติดต่อ 084-796-8871
E-mail : [email protected]

นายอำนาจ ชินศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
ติดต่อ 084-637-6441
E-mail : [email protected]

นายปฐากรณ์ มิรัตนไพร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
ติดต่อ 086-636-6200
E-mail : [email protected]

นายจักราช หินซุย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ติดต่อ 097-301-9097
E-mail : [email protected]

0
จำนวนบุคลากร
0
จำนวนนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 ป้องกันการทุจริต

ติดต่อ (Contact)

ผลงานวิชาการ/บทความวิชาการ/วิจัย

บริการออนไลน์