วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารมีความยินดียิ่งในการจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ “นายอนุสรณ์ ทาสระคู” และรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ “นายจักราช หินซุย” ในการนี้ บุคลากรในหน่วยงานราชการ บุคลากรในวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ ผู้นำชุมชนในอำเภอพนมไพร คณะครูจากโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารและโรงเรียนอื่น ๆ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ณ อาคาร 46 ปี โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร