วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท มีเดียคิดส์ จำกัด ได้จัดค่ายภาษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่อค่าย English Camp 2019 ณ ห้องประชุมเมืองเเสนล้านช้าง โดยมี นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู

กิจกรรม English Camp 2019 ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารทุกคนได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อฝึกฝนพัฒนาทักษะทางภาษา ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับคณะครูชาวต่างชาติ (Native Speakers) และได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมในค่าย