ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการต้อนรับครูย้ายมาใหม่ “คุณครูณัชชาพร ศรีทานันท์” (นางสาวณัชชาพร ศรีทานันท์) จากโรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์