ด้วยสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเทศไทย ได้กำหนดจัดการประกวดวงโยธวาทิตโลก หรือ Thailand World Music Championships ในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยในวันที่ 21 ธันวาคม 2562  เป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดศรีสะเกษ

ในการนี้ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารนำโดย คุณครูมรกต หันตุลา ได้นำนักเรียนวงโยธวาทิต จำนวน 30 คน เข้ารับชมการประกวดในวันเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นต้นแบบทางการศึกษาการเล่นเครื่องดนตรี สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน และนำประสบการณ์กลับมาพัฒนาวงโยธวาทิตโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น