ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารมีความยินดียิ่งในการต้อนรับรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นห่วงรุ่นน้อง ได้ร่วมกันนำเสื้อกันหนาวมาแจกให้กับน้อง ๆ ที่มีความขาดเเคลนเสื้อกันหนาวอันเป็นสิ่งจำเป็นในฤดูหนาวนี้ เพื่อปกป้องร่างกายจากความหนาวเย็นของอากาศตามฤดูกาลของประเทศไทย