วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด