เนื่องในวันที่ 28 ของทุกเดือน ประจำปี 2562 ได้มีกำหนดการจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดย นายอนุสรณ์  ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คณะผู้บริหาร และคณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดราษฎร์นิยม หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์นิยม ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 15.30 น.