วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. คณะผู้บริหารโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดย นายอนุสรณ์  ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร พร้อมคณะครู และนักเรียนวงโปงลางเมืองแสนล้านช้าง เข้าร่วมงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ณ เวทีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน (บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5) นอกจากนี้คณะผู้บริหารได้เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563