แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางสอบระดับ ม.ปลาย เนื่องจากคณะครูทุกท่านต้องเข้าร่วมประชุม รับฟังนโยบายจาก ผอ.สพม.27 ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563