วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานประชุม ผอ.สพม.27 พบเพื่อนครู สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ ดังนี้ 1. โรงเรียนอาจสามารถวิทยาคม 2. โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 3. โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯ 4. โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 5. โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 6. โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร และ 7. โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข้อราชการและการจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน ณ หอประชุมโรงเรียนอาจสามารถวิทยา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลจาก http://www.secondary27.go.th/main/news/3601.html