โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้เข้าร่วมกับเพื่อนๆ 7 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 9-12 มกราคม 2563 ภายในค่ายมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างแนวคิด Social Enterprise และการแบ่งปันจากคนเมืองสู่ชนบท โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 13 คน ครูผู้ดูแล 4 คน ในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดใช้การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ นักเรียนพนมไพรวิทยาคารได้นำเสนอแนวคิดและโปรเจค Social Enterprise ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 2 ทีม เหรียญทองแดง 1 ทีม