ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจึงได้จัดกิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่เดินทาง : วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
เส้นทางการเดินทาง :
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร – วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ.มุกดาหาร – ตลาดอินโดจีน จ.มุกดาหาร – วัดภูมโนรมย์ จ.มุกดาหาร