เนสท์เล่ไอศกรีม สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร แจกไอศครีม จำนวน 50 กล่อง แก่นักเรียน ในช่วงเวลาพักกลางวัน