เนื่องด้วยในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ที่ผ่านมา นักกีฬาของโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้เข้าร่วมการแข่งขัน 4 รายการดังนี้  กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกเขต3  กีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค3  ยูโรเค้กไทยแลนด์บีชวอลเลย์บอล2019รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และกีฬา-กรีฑานักเรียน “มัธยมศึกษา 101 เกมส์” โดยนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

กีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค3

นายพลวัฒน์  แผนพุทธา  เหรียญเงิน อัตฐกรีฑา จากกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค3

กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกเขต3

น.ส.สุพัฒตรา  พิมโสดา  รองชนะเลิศอันดับ1 สัตตกรีฑา จากกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกเขต3

นายพลวัฒน์  แผนพุทธา  รองชนะเลิศอันดับ2 ทศกรีฑา จากกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกเขต3

ยูโรเค้กไทยแลนด์บีชวอลเลย์บอล2019รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ด.ญ.ทิพามณี  อุ่นเรือน และ น.ส.ณัฐธิภา  ขนันแข็ง รองชนะเลิศอันดับ2 จากยูโรเค้กไทยแลนด์บีชวอลเลย์บอล2019รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กีฬา-กรีฑานักเรียน “มัธยมศึกษา 101 เกมส์

น.ส.เพียงฤทัย  เทียมคำ  ชนะเลิศอันดับ1 มวยสากลสมัคเล่นหญิง รุ่น 51 กก.

น.ส.ศุภนาถ  ศรีนวล  ชนะเลิศอันดับ1 มวยสากลสมัคเล่นหญิง รุ่น 57 กก.

น.ส.เสาวลักษณ์  เพ็งจาง  ชนะเลิศอันดับ1 มวยสากลสมัคเล่นหญิง รุ่น 69 กก.

นายอนุภาพ  ชัยสุวรรณ  ชนะเลิศอันดับ1 มวยสากลสมัคเล่นชาย รุ่น 64 กก.

ด.ช.ยศอนันต์  พันธโคตร และ ด.ญ.วิลาสินี  แจ่มแป้น  ชนะเลิศอันดับ1 เทเบิลเทนนิสคู่ผสมอายุไม่เกิน 15 ปี

นายพลวัฒน์  แผนพุทธา  นักกรีฑายอดเยี่ยมรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย

ถ้วยคะแนนรวมกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย

ด.ญ.วิลาสินี  แจ่มแป้น  และ ด.ญ.กานต์ธิดา  เนตรวงศ์  รองชนะเลิศอันดับ1 เทเบิลเทนนิส คู่หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

นายภัสกร  ปอศรี และ นายธีรภัทร์  ลัดดา  รองชนะเลิศอันดับ1 เทเบิลเทนนิส คู่ชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

นายธีรภัทร์  ลัดดา  รองชนะเลิศอันดับ1 เทเบิลเทนนิส เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

น.ส.อุมาพร  โฆษร  รองชนะเลิศอันดับ1 เทเบิลเทนนิส เดี่ยวหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

นายระพีภัทร  พร้อมจิตร์  รองชนะเลิศอันดับ1 เปตองเดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ด.ญ.ทิพามณี  อุ่นเรือน และ น.ส.ณัฐธิภา  ขนันแข็ง  รองชนะเลิศอันดับ1 วอลเลย์บอลชาดหาด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

น.ส.ศศิอาภา  จรรยาศิริ และ น.ส.สุชาลี  ลีทอง  รองชนะเลิศอันดับ1 วอลเลย์บอลชาดหาด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

นายธราวุฒิ  บุญค้ำ และ นายนันท์มนัส  น้อยวงศ์  รองชนะเลิศอันดับ1 วอลเลย์บอลชาดหาด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

น.ส.สุพัฒตรา  พิมโสดา  รองนักกรีฑายอดเยี่ยมรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง

ถ้วยรองคะแนนรวมกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง

 

ประเภทที่ได้รองชนะเลิศอันดับ2

เทเบิลเทนนิสคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี    
เทเบิลเทนนิสคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
เทเบิลเทนนิสคู่ชายรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี    
เทเบิลเทนนิสคู่หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
เทเบิลเทนนิสชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี   
บาสเกตชายบอลรุ่นอายุ 15 ปี    
บาสเกตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ฟุตซอลชายรุ่นอายุ 18 ปีชาย