วันตรุษจีน 2563 ตรงกับวันเสาร์ที่ 25 มกราคม เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน (คล้ายกับวันสงกรานต์ของไทย) ชาวจีนทุกคนให้ความสำคัญกับวันนี้อย่างมาก

โรงเรียพนมไพรวิทยาคารนำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน (Chinese New Year 2020) ในวันที่ 23 มกราคม 2563 กิจกรรมประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีน และการแสดงของนักเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน นอกจากนี้ คณะครูยังร่วมกิจกรรมด้วยชุดจีน กี่เพ้า และเสื้อผ้าสีแดง อีกด้วย