วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 งานธนาคารโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่ห้องเรียนที่ออมครบทุกคนประจำสัปดาห์ โดย นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และให้โอวาทแก่นักเรียน