ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้นำนักเรียนเข้ารับรางวัลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่ ร.ร คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ดังนี้


1. รางวัลชนะเลิศระดับ ม.2

ด.ญ ชนัญญา ค่ำคูณ
2. รางวัลชนะเลิศระดับ ม.6
น.ส สุคนธ์ทิพย์ ผาชา
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ม.5
นายภัทรพล ดำพลงาม
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ม.3
ด.ญ ธนภรณ์ โคตรสุวรรณ