ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น ภายในนิทรรศการมีการจัดคูหามากกว่า 134 คูหา ทั้งมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร การบริการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกาา และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน