📢📢ผลการสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 📢📢

**ขอเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1-10 เข้าพิธีรับรางวัลด้วยตนเอง**

กำหนดพิธีมอบรางวัล ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ อาคาร 46 ปี พนมไพรวิทยาคาร (อาคารโดม) เวลา 08.00 น.

ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมรับพิธีมอบรางวัล โปรดติดต่อภายใน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ประสานงาน
คุณครูพรพนา สำราญรื่น โทร. 0933796695
คุณครูขวัญสุดา รัญระนา โทร. 0847895560

เกียรติบัตรลำดับที่ 1-10 จัดพิมพ์ให้ 
ลำดับที่ 11 เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดเกียรติทาง เฟสบุ๊คกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รร.พนมไพรวิทยาคาร

👇👇
คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ