นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทย์ อำเภอพนมไพร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดกลางอุดมเวทย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้นำวงโยธวาทิตเข้าร่วมบรรเลงในพิธีเปิด และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 อีกด้วย