Categories
Uncategorized

นักเรียนและครูเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนสัญจร​ ปี​ 2563​ ณ​ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนสัญจร​ ปี​ 2563​ ณ​ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ​ จ​ังหวัดอำนาจเจริญ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *