กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนสัญจร​ ปี​ 2563​ ณ​ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ​ จ​ังหวัดอำนาจเจริญ