เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ (วันลูกเขียวขาวชูช่อ) ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดย นายอำนาจ ชินศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมต่อ นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี โดยมีคณะครู และบุคลากรร่วมแต่งกายด้วยชุดครุยเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อให้กับนักเรียน

รูปภาพเพิ่มเติม 
https://www.facebook.com/pg/ppw101/photos/?tab=album&album_id=3665458916827780&__tn__=-UC-R