Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหากฏหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ Law Genius ครั้งที่ 2 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหากฏหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ Law Genius ครั้งที่ 2 จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

%d bloggers like this: