เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดย นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักเรียนที่มีสิทธรับทุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 การดำเนินการแจกทุนปัจจัยเป็นไปตามขั้นตอนโดยครูที่ประจำชั้นได้ตรวจสอบเอกสาร และนำเงินทุนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ภายใต้การดูแลของงานการเงินโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร