การประกวดโปงลางชิงแชมป์ภาคอีสานชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 12 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง งานวันบูรพาจารย์ สืบสานวัฒนธรรม 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

สรุป ผลการประกวดโปงลาง ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ 12
******************************
– รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
– รางวัลชมเชย 2 รางวัล : ได้แก่ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จ.ร้อยเอ็ด และ โรงเรียนอนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์
******************************

พิธีเปิดการแข่งขันโปงลางรอบชิงชนะเลิศ และมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันภาพเต็ม คลิก >> shorturl.at/iCMU8

การแสดงโปงลางของโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จ.ร้อยเอ็ด ภาพเต็ม คลิก >> shorturl.at/uHKO3