รับสมัครทางออนไลน์

วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

คู่มือการกรอกใบสมัคร (ศึกษาก่อนกรอกนะคะ)
https://bit.ly/pwenroll63_manual

ใบสมัครคลิ้ก
https://bit.ly/pwenroll63

ตรวจสอบการสมัครคลิ้ก
https://bit.ly/pwenroll63_checklists

 

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน 1/2563
📌รับสมัครทางออนไลน์
วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
วันที่ 3 มิถุนายน 2563
📌ยืนยันสิทธิ์ออนไลน์
(ม.1) วันที่ 6-8 มิถุนายน 2563
(ม.4) วันที่ 9-12 มิถุนายน 2563
📌ปฐมนิเทศและมอบตัว (เก็บเงินบำรุงสถานศึกษา)
(ม.1) วันที่ 29 มิถุนายน 2563
(ม.4) วันที่ 30 มิถุนายน 2563
📌เปิดเทอม 1/2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563