วันที่ 8 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดย นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน กองทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 เพิ่มเติม ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19