Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดย นายประเสริฐ วรกาญจนบุญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมพนมไพรแดนมฤค 

%d bloggers like this: