โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เป็นวันมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในการนี้ คณะผู้บริหารนำโดย นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร, นายอำนาจ ชินศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ, นายอรรถกร ภูพวก ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายมรกต ทัพจันทร์ ครูกลุ่มงานทะเบียน ได้ชี้แจงกระบวนการและทำความเข้าใจในเงื่อนไขต่าง ๆ กับผู้ปกครองและนักเรียนที่มามอบตัวในวันนี้ โดยกำหนดการในช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียน 4/1-4/4 และช่วงบ่าย 13.00-16.00 น. รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียน 4/7-4/9 หลังจากนักเรียนดำเนินการมอบตัวแล้ว นักเรียนจะนำหลักฐานไปยื่นต่อกลุ่มงานพัสดุเพื่อวัดขนาดตัวสำหรับการจัดซื้อชุดพละ ชุดคณะสี หลังจากนั้นจึงไปยังจุดรับกระเป๋านักเรียน และรับสมุดต่อไป เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ