วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลพนมไพรฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณภายในโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร