Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและให้กำลังใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารต้อนรับคณะกรรมการติดตามและให้กำลังใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) นำโดย นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่พยาบาล
%d bloggers like this: