วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดย นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ นายธนพล โอฆะพนม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร รับมอบ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าอนามัย และเจลแอลกอฮอล์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ได้แก่ นายคม กนกนภากุล, นายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมาน รัญระนา, นายสนอง ชาระมาตย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด