วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 โครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และนักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ (Gifted Program) โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเมืองแสนล้านช้าง โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร