Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อชัยมงคล ประจำปี 2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อชัยมงคล ประจำปี 2563
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน

%d bloggers like this: