Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการอบรมพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด ปีการศึกษา 2563 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดย นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเข้าร่วมการประชุมเพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการอบรมพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด
ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: