วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคาร 46 ปี โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร