วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมไพรขอความร่วมมือโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในมาตรการปราบปรามการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ และการแต่งรถมอเตอร์ไซค์ โดยเฉพาะท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยให้โรงเรียนกำชับและตักเตือนนักเรียนที่กระทำความผิดดังกล่าว จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบตามมาตรการดังกล่าวภายในบริเวณโรงเรียน